הוראה

1997-היום
הנחית פרויקטים שנה א' עד ה' בפקולטה לאדריכלות באוניברסיטת תל-אביב
1991-1993
הוראה בבית הספר הגבוה לטקסטיל - שנקר
1991-2002
השתתפות כמבקר אורח בהגשות של סטודנטים לאדריכלות במוסדות שונים: הטכניון, המכללה למנהל, הפקולטה לאדריכלות בת"א, בצלאל, וב- UNIVERSITY LONDON EAST והפוליטקניק בברלין.