המשרד

המשרד עוסק במגוון פרויקטים בקנה מידה שונים, ומשלב בין איכות תכנונית, מקוריות רעיונית, ומענה מדויק לצרכי הלקוח. המשרד מתמחה בתכנון בקנה מידה מפורט מתוך תפיסה רעיונית ושילוב ערכים תרבותיים. במשרד מתנהל במקביל גם מחקר ופעולה אקדמית ביקורתית.