"מתכננים|יוצרים|עירוניות" | בשיתוף עם ניר רותם וטל זכות

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir