חברה קדישא – תחרות לקבורה רוויה

בשיתוף עם יהושע ציפרוט

קירות של קברים מייצרים רשת של רחובות וגני זכרון פרטיים ומוצלים בים גבעות קבורה מקומרות. בית הקברות הופך לגן ציבורי גדול בטופוגרפיה מעשירה.

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir