ספא לוחמי הגטאות | בשיתוף עם יהושע ציפרוט

תחרות מוזמנים לביתני ארוח בקיבוץ לוחמי הגטאות. האקוודוקט משמש כגדר ראשוני בין הכביש לבין האתר, גריד חלקי של אקוודוקטים קטנים – קירות צבעוניים נושאי מים מאפשרים אזור פרטי לכל ביתן.

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir