תחרות תכנון בניין עירית אילת | בשיתוף עם יהושע ציפרוט

הדימוי, דימוי בקבוק חול אילת, ומזוהה עם העיר, הווה את הבסיס למחשבה על בנין העיריה. בניה שכבתית של סוגי חול צבעוני המקושרים עם דימויים בקנה מידה אחר השתלבו עם רעיונות הפיתוח של שדרת התמרים הגובלת בבנין העיריה.

הרעיון מתחבר גם להטרוגניות של תושבי אילת, ולאוסף החומרים, הסגנונות והרבדים המתקיים בתכנון העיר ובניניה.

התכנון האדריכלי המתורגם לערימה רב שכבתית בה כל קומה מעוצבת באפיון שונה בהתאם לתפקודה, וביחד מהוות הקומות מערך אדריכלי עשיר ומגוון המתאים לתפקודי המערכת העירונית.

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir