(מ)התנגדויות לתכנון | שלושה רגעים של תכנון אלטרנטיבי,בית האדריכל נובמבר 2013

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir