מוד פרידלנד - תערוכה בבית בנימיני | ספטמבר עד נובמבר 2011

מוד פרידלנד (1927-1996) אמנית קרמיקה עם יכולות גלזורה מיוחדות, הוצגה בבית בנימיני – בית לקרמיקה עכשווית. בתקציב מצומצם נחתכו שלוש פלטות לשישה חלקים, וחוברו לשולחן תצוגה ארוך המחבר בין שני חלקי חלל התצוגה, ומאפשר הליכה סיבובית. השולחן אינו אחיד ברוחב כדי לאפשר העמדת מוצגים בנפרד ובקבוצות. השולחן נצבע בצבע מסגרות החלון וברק עז כדי להוסיף השתקפות לתצוגה והדגיש את הצבעוניות.

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir