בית ברמת אביב הירוקה | 2010

שטח הבניה
דירה בקומת הקרקע ובמרתף 135 מ"ר
דירה בקומה א ובגג  160 מ"ר

הרחבת דיור ברמת אביב הירוקה ובה שתי יחידות דיור. יחידת הקרקע מומנכת בשלוש מדרגות כדי שגובה החלל המרכזי יתאים למימדיו. פתחי החלונות הקטנים משובצים בספריה המתוכננת באופו אינטגראלי. הפתחים הקטנים מוסתרים חיצונית ע"י סורג בטון המטשטש את מיקומם וגודלם.

 

צילום: אלעד שריג

 

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir