דירה בשד' רוטשילד | בשיתוף עם גליה שטרנברג - 1999

שטח הדירה: 240 מ"ר

במבנה לשימור אשר חייב שמירה על פתחים באופים המקורי, חולקה הדירה לשני אגפים  נפרדים, אגף למתבגרים ובו גם חדר המשפחה ואגף בוגרים הכולל מטבח, חדר מגורים ויחידת שינה. אזור המגורים נפתח באופן מקסימלי בשטח ובגובה. קיר הלבנים המקוריות של הבנין נחשף כקיר מבואה. הדלתות שינו את גובהן ותוכננו בדומה לחלונות.

צילום: שי אדם

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir