פנים לבית מגורים ברעננה | 2005

שטח הבית כ 400 מ"ר

תכנון הפנים נעשה לאחר גמר שלד הבנין וכלל את כל חדרי הבית תוך התאמה לדרישות הדיירים. התכנון כלל ריהוט, תאורה, בחירת חומרי גמר, טכסטילים ורשת נרוסטה כמגנה ומפרידה המדרגות. לקיר המרכזי המרכזי בחדר המגורים נוסף עובי המנוצל לבידוד, תאורה ולהסתרת מסכי הוילון. בקיר הניצב לו תוכנן רהיט המשמש לאחסנה וממנו נפתחים מדפים לאלמנטים מיוחדים לפי הצורך.

צילום: עמית גירון

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir
טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir