מגדלים כאיכות אורבנית בישראל | הצעה לתערוכה בשיתוף עם ניר רותם

טולה עמיר אדריכלית - Tula Amir